Rehabilitacja po porażeniu mózgowym

To choroba, z którą człowiek się rodzi.  Przyczyną zaburzenia są najczęściej powikłania okołoporodowe i niedotlenienie płodu. Jednak często nie da się ustalić jednoznacznej przyczyny.

Osoby z porażeniem mózgowym zmagają się z wieloma dysfunkcjami ruchowymi utrudniającymi codzienne czynności życiowe. Chorzy mają problemy z poruszaniem się, a także z utrzymaniem równowagi i postawy. Do innych objawów należą:

  • całkowita lub częściowa niezdolność poruszania,
  • problemy z mową,
  • mimowolne ruchy w kończynie górnej,
  • zaburzenia umysłowe oraz zaburzenia zachowania,
  • problemy ze snem, połykaniem, czuciem,
  • epilepsja,
  • dokuczliwe bóle różnego rodzaju.

Stopień nasilenia choroby jest zależny od danego przypadku i od tego, który obszar mózgu został zniszczony. Stąd mówimy o kilku typach porażenia mózgowego: porażenie czterokończynowe, obustronne, połowiczne, spastyczne, kurczowe, pozapiramidowe, móżdżkowe.

Porażenie mózgowe jest nieuleczalne. Jednak dzięki diagnostyce i terapii zmniejszy się spastyczność, napięcie mięśniowe i dokuczliwy ból. Z tego względu, konieczna jest rehabilitacja, która zabezpieczy przed utrwaleniem niewłaściwych wzorców ruchowych i pomoże rozwijać te prawidłowe. W procesie leczenia wykorzystuje się przede wszystkim: terapię chodu, terapię ręki czy terapię neurologopedyczną i wiele innych skutecznych metod dopasowanych do pacjenta. Terapia ma na celu nie tyle, co bezbłędne wykonywanie wskazanych przez rehabilitanta ćwiczeń, lecz dążenie do osiągnięcia konkretnego celu. Na podstawie badań terapeuci dobierają konkretną metodę leczenia, m.in. pozycje do ćwiczeń, techniki torujące, indywidualnie dobrane ćwiczenia. Rehabilitacja ma dostarczyć choremu prawidłowych doświadczeń ruchowo-postawnych, co przyczyni się do lepszej sprawności w wykonywaniu codziennych czynności.

Nasi partnerzy

fundusze unijne, contance care