Uraz rdzenia kręgowego

Terapia chodu

Innowacyjne urządzenia robotyczne pozwalają w komfortowy i bezpieczny dla pacjenta sposób prowadzić terapię chodu. Dowiedz się więcej o nowoczesnej rehabilitacji.

Terapia ręki

W usprawnianiu ręki kładzie się nacisk na zachowanie istniejących funkcji, poprawę siły mięśniowej, ale przede wszystkim na prawidłowe kształtowanie funkcji kompensacyjnych.

Terapia indywidualna

To indywidualna praca terapeuty z pacjentem, której celem jest leczenie dysfunkcji narządu ruchu i przywrócenie jak największej sprawności i niezależności w życiu codziennym.

Fizykoterapia

To jedna z form fizjoterapii, w której na organizm oddziałuje się rozmaitymi bodźcami fizycznymi, jak np. prąd, światło, ciepło, zimno, pole magnetyczne, ultradźwięki czy laser.

Masaż

Masaż leczniczy – jak sama nazwa wskazuje ma przede wszystkim leczyć.

  • Po urazie rdzenia kręgowego, w zależności od poziomu jego uszkodzenia, spotyka się szereg zaburzeń układu nerwowo-mięśniowego. Wśród nich prawie zawsze występuje znaczne pogorszenie jakości chodu, związane z zaburzeniem czucia i siły mięśniowej kończyn dolnych.
  • Im później zostanie podjęta rehabilitacja, tym więcej może wystąpić potencjalnych komplikacji ze strony narządu ruchu np. przykurcze, zanik mięśni, odleżyny. Brak podejmowania prób pionizacji i terapii chodu oddala szanse uzyskania optymalnych możliwości ruchowych pacjenta.
  • Innowacyjne urządzenia robotyczne pozwalają w komfortowy i bezpieczny dla pacjenta sposób prowadzić terapię chodu. Możliwość dobrania indywidualnych ustawień urządzeń pozwala na zwiększenie efektywności pracy z pacjentem i potencjalnie szybsze osiągnięcie pozytywnych efektów.

Nasi partnerzy

fundusze unijne, contance care