Nowoczesna diagnostyka i rehabilitacja dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym | Constance Care
22 grudnia 2017r

Nowoczesna diagnostyka i rehabilitacja dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym

IMG_19401

 

Centrum Rehabilitacji Constance Care wraz z Warszawskim Kołem PSONI”, w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza rozpoczęcie Projektu RPMA.09.02.02-IP.01-14-052/17
„Nowoczesna diagnostyka i rehabilitacja dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym”.

 

Celem projektu jest zwiększenie w latach 2017-2020 dostępności do nowoczesnych metod diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń funkcji chodu u dzieci z MPDZ poprzez udzielenie nieodpłatnych świadczeń terapeutycznych dla dzieci w wieku 5-18 lat z terenu województwa mazowieckiego. Projekt będzie realizowany w formule partnerskiej.

 

Program obejmuje następujące świadczenia:
1. Przeprowadzenie kwalifikacji uczestników
2. Wykonanie badania początkowego u osób zakwalifikowanych do programu;
3. Wykonanie u osób zakwalifikowanych pełnego cyklu terapeutycznego 15 sesji terapeutycznych z
wykorzystaniem G-EO System w ciągu 6 miesięcy;
4. Wykonanie badania końcowego u osób zakwalifikowanych do programu;
5. Przeprowadzenie badania satysfakcji uczestników programu;
6. Prowadzenie stałego monitoring świadczeń wykonywanych w ramach programu;
7. Przeprowadzenie ewaluacji świadczeń wykonanych w ramach programu po zakończeniu projektu.

 

W związku z tym rozpoczynamy nabór dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym w wieku 5 – 18 lat do programu rehabilitacji chodu z wykorzystaniem najnowocześniejszego stacjonarnego robota G-EO System.

 

Podstawowe kryteria włączenia do programu:

  • Rozpoznanie MPD
  • Wiek między 5 a 18 rokiem życia
  • Możliwość przejścia min. 4 metrów
  • Możliwość komunikacji (rozumienie poleceń, sygnalizowanie bólu, dyskomfortu, potrzeb)
  • Brak lekoopornej padaczki
  • Brak dysproporcji w długości kończyn dolnych większych niż 2 cm
  • I inne.

 

Warunek zgłoszenia do programu – wysłanie maila na adres info@constancecare.pl zawierającego;
1. Imię, nazwisko dziecka i wiek dziecka
2. Adres zamieszkania dziecka
3. Imię i nazwisko opiekuna
4. Telefon kontaktowy do opiekuna

 

Więcej informacji otrzymacie Państwo pod numerem telefonu: 22 111 00 57
O włączeniu do programu decyduje spełnienie wszystkich kryteriów oraz kolejność zgłoszeń.

 

Pobierz PDF

Pobierz regulamin

 

cc-program

 

 

 

IMG_1919min

IMG_1935min

DSC_0245min

Powrót