Integracja sensoryczna

Co to jest Integracja Sensoryczna?

Twórczynią metody integracji sensorycznej (Sensory Integration – SI) jest amerykańska psycholog, pedagog specjalny i terapeutka zajęciowa Jean Ayres. Aby odpowiedzieć na pytanie czym jest integracja sensoryczna,  należy najpierw powiedzieć czym jest przetwarzanie sensoryczne. Informacje ze świata zewnętrznego oraz z naszego ciała docierają nieprzerwanie do układu nerwowego i są tam analizowane przez cały czas. Odbieramy sygnały dotykowe, słuchowe, węchowe, smakowe i ruchowe. Kiedy mózg przetwarza docierające do niego bodźce w sposób efektywny, to nasze reakcje są odpowiednie, czyli pozwalają sprostać wyzwaniom oraz umożliwiają naukę nowych rzeczy.

Zaburzenie przetwarzania sensorycznego to brak umiejętności odpowiedniego wykorzystywania informacji, docierających poprzez różne zmysły, w celu prawidłowego funkcjonowania. Nie jest nazwą jednego, konkretnego zaburzenia, ale obejmuje szereg niesprawności neurologicznych w centralnym układzie nerwowym. Jeśli przetwarzanie przebiega nieprawidłowo, to mózg nie analizuje informacji sensorycznych  w sposób  odpowiedni, a dziecko nie potrafi zareagować na bodźce w sposób prawidłowy.

Metoda integracji sensorycznej jest kompleksową metodą terapeutyczną stosowaną u dzieci z opóźnieniami i/lub nieprawidłowościami w rozwoju psychoruchowym oraz trudnościami w nauce. Podczas terapii integracji sensorycznej odbywa się stymulacja ośrodkowego układu nerwowego, która powinna torować właściwe przetwarzanie informacji sensorycznych.


Wskazania:

Objawami, które mogą wskazywać na zaburzenie przetwarzania sensorycznego są:

 • nadmierny niepokój, drażliwość i impulsywność
 • lękliwość i wycofywanie się dziecka w interakcjach społecznych
 • nadruchliwość i problemy z koncentracją uwagi
 • kłopoty z równowagą i koordynacją ruchową
 • nienaturalnie silne domaganie się zabaw związanych z huśtaniem, obracaniem się, podskakiwaniem bądź ciągłe unikanie takich doznań
 • lęk przed oderwaniem nóg od podłoża
 • niskie napięcie mięśniowe i nadmierne męczenie się
 • zbyt duża, gwałtowna reakcja na wrażenia dotykowe
 • nieumiejętność naśladowania ruchów innej osoby
 • wielokrotne powtarzanie tych samych czynności (perseweracje ruchowe)
 • zaburzenia rozwoju językowego i zdolności komunikacyjnych


Korzyści:

Systematycznie prowadzona terapia SI usprawnia i przyspiesza rozwój dziecka w różnych sferach. Istotnie poprawia codzienne funkcjonowanie dziecka. Zwiększa jego umiejętności adaptacyjne do pojawiających się wyzwań dnia codziennego, korzystnie wpływając na samoocenę i  motywację do podejmowania różnych aktywności.

Napisz do nas

Nasi partnerzy

fundusze unijne, contance care