Co to jest terapia NDT Bobath?

bobath1

NDT-Bobath (Neuro-Developmental Treatment – leczenie neurorozwojowe) to szeroko stosowana na całym świecie metoda pracy z niemowlętami i dziećmi, które wymagają stymulacji rozwoju psycho-ruchowego. Metoda stworzona w latach 40-tych XX w. przez malżeństwo Bobath jest stale rozwijana i wzbogacana.

Nadrzędnym celem metody jest pełne wykorzystanie potencjału rozwojowego dziecka wykazującego cechy uszkodzenia mózgu lub zaburzonego dojrzewania OUN, a poprzez to pomoc we wszechstronnym rozwoju, tak by mogło być ono w przyszłości jak najbardziej samodzielne.

W trakcie terapii hamuje się nieprawidłową aktywność odruchową generowaną na skutek uszkodzenia mózgu, hamuje się nieprawidłowe wzorce postawy i ruchu, a ułatwia wzorce prawidłowe, właściwe dla danego etapu rozwoju.

Dziecko uczy się i koryguje zachowania ruchowe poprzez czucie prawidłowego ruchu. Jest on przekazywany rękoma terapeuty, układanymi na tzw. punktach kluczowych (głowa, tułów, barki, miednica, nogi, ręce).  Metoda zakłada współpracę z dzieckiem, które odpowiednio motywowane podejmuje określone aktywności ruchowe, a terapeuta pomaga je realizować w sposób prawidłowy. Dziecko, co bardzo ważne, nie powinno płakać w trakcie terapii, powinno czuć się bezpiecznie, cieszyć się ruchem i chętnie wracać na kolejne sesje.

bobath2Ważną rolę w procesie terapii pełnią rodzice i opiekunowie dziecka. Obecni podczas sesji terapeutycznych, obserwując prace terapeuty otrzymują wyczerpujące informacje na temat zachowań dziecka, jego reakcji, umiejętności i problemów.  Włączają się w proces terapii, początkowo poprzez realizację zadań pielęgnacyjnych takich jak odpowiednie układanie dziecka, noszenie, karmienie, itp. Stopniowo uczą się ćwiczeń, które powtarzają w domu utrwalając nabyte przez dziecko w czasie sesji terapeutycznych umiejętności.


Wskazania:

  • niemowlęta z zaburzeniami napięcia mięśniowego, z asymetrią posturalną
  • dzieci z opóżnieniem rozwoju psycho-ruchowego
  • dzieci z MPD
  • wcześniaki i niemowlęta z grupy wysokiego ryzyka zagrożone rozwojem MPD
  • dzieci z wadami wrodzonymi (przepuklina oponowo-rdzeniowa, wady kończyn)
  • dzieci z chorobami genetycznymi (np.zespół Downa)

Napisz do nas

Nasi partnerzy

fundusze unijne, contance care