Skala Brazeltona

Co to jest Skala Brazeltona?

Skala Oceny Behawioralnej Noworodków, tzw. Skala Brazeltona (nazwa pochodzi od nazwiska jej twórcy, amerykańskiego pediatry), powstała w 1973 r. W Polsce stosowana jest od 2007 r. Skala przeznaczona jest do badania niemowląt od urodzenia do 8 tyg. życia.

Jest interaktywnym badaniem neuro-behawioralnym, które wskazuje kompetencje oraz umiejętności posiadane przez dziecko od momentu urodzenia i doskonalone w kolejnych tygodniach życia. Bada jak dziecko radzi sobie z wyzwaniami świata zewnętrznego, jakie strategie podejmuje, jaki jest jego indywidualny styl. Poprzez badanie poznajemy mocne strony dziecka oraz ewentualne obszary deficytów, czyli to, co sprawia mu trudność.

Podczas badania otrzymujemy informacje o autoregulacji, zyskujemy wgląd w funkcjonowanie układu autonomicznego, motorycznego, systemu stanów i interakcji społecznych. Rodzice mają możliwość podzielić się swoimi obawami, niepokojami dotyczącymi zachowania i rozwoju dziecka.

Wskazania:

Badanie przeznaczone dla tych Rodziców, którzy chcą lepiej zrozumieć noworodka, poznać sposób w jaki się komunikuje, czy prawidłowo reaguje na bodźce, jak wyraża swoje emocje. Przydatne będzie szczególnie dla dzieci tzw. ryzyka (m.in. dla wcześniaków), których zachowanie bywa trudniejsze do zrozumienia bez szczególnej wiedzy na temat prawidłowego rozwoju oraz wszelkich jego aspektów, a sam instynkt rodzicielski zdaje się czasami zawodzić. Skala zawiera pozycje służące ocenie stanu neurologicznego niemowlęcia. Poprzez badanie odruchów pozwala wykryć ew. nieprawidłowości rozwojowe, jednak nie służy postawieniu diagnozy neurologicznej.

Korzyści:

Ocena zachowań pozwala na lepsze poznanie własnego dziecka, zrozumienie jego indywidualnych potrzeb oraz reakcji na bodźce płynące ze świata zewnętrznego (głos, światło, dotyk, etc). Zarówno osoba przeprowadzająca badania (fizjoterapeuta), jak i przede wszystkim Rodzice, mają po badaniu poczucie, że znają i rozumieją dziecko lepiej, że potrafią odczytywać sygnały jakie ono wysyła poprzez swoje zachowanie. Dzięki temu rodzice będą w stanie otoczyć dziecko najlepszą możliwa opieką, stworzyć mu optymalne warunki do rozwoju.

Napisz do nas

Nasi partnerzy

fundusze unijne, contance care