Terapia logopedyczna i neurologopedyczna

neurologopedia
Logopedia
 zajmuje się prawidłową wymową: jej kształtowaniem, korygowanie zaburzeń mowy, - usprawnianiem motoryki aparatu artykulacyjnego, usprawnianiem funkcji pokarmowych, wypracowaniem odpowiedniego poziomu sprawności językowej, oddechowej i fonacyjnej a także uczeniem mowy w przypadku jej braku.

Neurologopedia to specjalizacja logopedii zajmująca się diagnozą i terapią różnych postaci zaburzeń komunikacji spowodowanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego zarówno w przypadku dzieci (z MPD) jak i osób dorosłych (po udarach, wylewach, urazach czaszkowo-mózgowych itp.)

Napisz do nas

Nasi partnerzy

fundusze unijne, contance care