Terapia poznawcza (neuropsychologiczna)

neuropsychologiaRehabilitacja neuropsychologiczna to diagnostyka i terapia - działania mające na celu redukcję  zaburzeń procesów poznawczych i emocjonalnych powstałych na skutek uszkodzenia mózgu, odzyskiwanie utraconej sprawności  funkcji poznawczych uwagi, pamięci, funkcji wykonawczych, orientacji przestrzennej, umiejętności wzrokowo-przestrzennych oraz niedowidzenia. 

System Testów Wiedeńskich  i treningów CogniPlus 

Komputerowy system diagnostyczno-treningowy funkcji poznawczych uwagi, pamięci, funkcji wykonawczych, orientacji przestrzennej, umiejętności wzrokowo-przestrzennych oraz niedowidzenia. System Vienna Test  jest ogólnoświatowym standardem w ocenie psychologicznej za pomocą komputera. Testy Systemu Vienna Test oraz procedury treningowe Cogni-Plus są skoordynowane. Każdy program treningowy przeznaczony jest dla określonych deficytów i dotyczy tylko tych funkcji, które poddają się treningowi. CogniPlus jest inteligentnym interaktywnym systemem, który nigdy nie jest zbyt łatwy lub zbyt trudny dla danego pacjenta. Identyfikuje on indywidualne możliwości i automatycznie się do nich dostosowuje. W ten sposób spełniony zostaje jeden z warunków skutecznego treningu: osoba ćwicząca jest zmotywowana.

System Testów Wiedeńskich uznany jest za wiodący w Europie system komputerowo wspomaganej rehabilitacji osób z zaburzeniami funkcji poznawczych. To zestaw programów treningowych  przeznaczonych dla dzieci i dorosłych, u których występują zaburzenia funkcji poznawczych spowodowane ogniskowym lub uogólnionym uszkodzeniem mózgu, np. po udarze i wylewie, z zaburzeniami pamięci słownej i bezsłownej, zaburzeniami uwagi i koncentracji, logicznego myślenia, percepcji i kojarzenia, zaburzeniami pamięci i rozpoznawania twarzy, zaburzeniami czasu reakcji, koordynacji wzrokowo-ruchowej, funkcji planowania.

Napisz do nas

Nasi partnerzy

fundusze unijne, contance care