Aktualności

Nowoczesna diagnostyka i rehabilitacja dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym

Centrum Rehabilitacji Constance Care wraz z Warszawskim Kołem PSONI”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza rozpoczęcie Projektu RPMA.09.02.02-IP.01-14-052/17

„Nowoczesna diagnostyka i rehabilitacja dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym”.

Celem projektu jest zwiększenie w latach 2017-2020 dostępności do nowoczesnych metod diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń funkcji chodu u dzieci z MPDZ poprzez udzielenie nieodpłatnych świadczeń terapeutycznych dla dzieci w wieku 5-18 lat z terenu województwa mazowieckiego. Projekt będzie realizowany w formule partnerskiej.

Program obejmuje następujące świadczenia:

 1. Przeprowadzenie kwalifikacji uczestników
 2. Wykonanie badania początkowego u osób zakwalifikowanych do programu;
 3. Wykonanie u osób zakwalifikowanych pełnego cyklu terapeutycznego 15 sesji terapeutycznych z wykorzystaniem G-EO System w ciągu 6 miesięcy;
 4. Wykonanie badania końcowego u osób zakwalifikowanych do programu;
 5. Przeprowadzenie badania satysfakcji uczestników programu;
 6. Prowadzenie stałego monitoring świadczeń wykonywanych w ramach programu;
 7. Przeprowadzenie ewaluacji świadczeń wykonanych w ramach programu po zakończeniu projektu.

W związku z tym rozpoczynamy nabór dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym w wieku 5 – 18 lat do programu rehabilitacji chodu z wykorzystaniem najnowocześniejszego stacjonarnego robota G-EO System.

Podstawowe kryteria włączenia do programu:

 • Rozpoznanie MPD
 • Wiek między 5 a 18 rokiem życia
 • Możliwość przejścia min. 4 metrów
 • Możliwość komunikacji (rozumienie poleceń, sygnalizowanie bólu, dyskomfortu, potrzeb)
 • Brak lekoopornej padaczki
 • Brak dysproporcji w długości kończyn dolnych większych niż 2 cm
 • I inne.

Warunek zgłoszenia do programu – wysłanie maila na adres info@constancecare.pl zawierającego;

 1. Imię, nazwisko dziecka i wiek dziecka
 2. Adres zamieszkania dziecka
 3. Imię i nazwisko opiekuna
 4. Telefon kontaktowy do opiekuna

Więcej informacji otrzymacie Państwo pod numerem telefonu: 22 111 00 57

O włączeniu do programu decyduje spełnienie wszystkich kryteriów oraz kolejność zgłoszeń.

Pobierz PDF

Nasi partnerzy

fundusze unijne, contance care