Aktualności

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Constance Care S.A.

Zarząd Constance Care Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”) na dzień 10 stycznia 2020 r., o godzinie 10.00. Walne Zgromadzenie odbędzie się w Kierszku, przy ul. Działkowej 125, 05-500 Kierszek, w budynku Constance Care Centrum Rehabilitacji, sala konferencyjna na parterze.

W załącznikach znajduje się pełna treść ogłoszenia, projekt uchwał, wzór pełnomocnictwa, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie głosów w Spółce.


Załączniki:

1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Constance Care S.A.
2. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Constance Care S.A. (pełna treść)
3. Projekt Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
4. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Constance Care S.A.
5. Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów

Nasi partnerzy

fundusze unijne, contance care