Projekt „Nowoczesna diagnostyka i rehabilitacja dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym” | Constance Care
5 lutego 2018r

Projekt „Nowoczesna diagnostyka i rehabilitacja dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym”

DSC_01271

 

Centrum Rehabilitacji Constance Care wraz z Warszawskim Kołem PSONI,  w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza rozpoczęcie Projektu RPMA.09.02.02-IP.01-14-052/17.

 

„Nowoczesna diagnostyka i rehabilitacja dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym”

Celem projektu jest zwiększenie w latach 2017-2020 dostępności do nowoczesnych metod diagnostyki
i rehabilitacji zaburzeń funkcji chodu u dzieci z MPDZ poprzez udzielenie nieodpłatnych świadczeń terapeutycznych dla dzieci w wieku 5-18 lat z terenu województwa mazowieckiego.
Projekt będzie realizowany w formule partnerskiej.

 

Program obejmuje następujące świadczenia:

 1. przeprowadzenie kwalifikacji uczestników – badanie lekarskie,
 2. badanie początkowe u osób zakwalifikowanych do programu (w tym analizę chodu)
 3. terapię chodu z wykorzystaniem najnowszego robota stacjonarnego G-EO System obejmującą 15 sesji
 4. badanie końcowe – ocenę wyników przeprowadzonej terapii

 

W związku z tym rozpoczynamy zapisy dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym w wieku 5 – 18 lat do programu rehabilitacji chodu z wykorzystaniem najnowocześniejszego stacjonarnego robota G-EO System.

 

Podstawowe kryteria włączenia do programu:

 • rozpoznanie MPD, wiek dziecka między 5 a 18 rokiem życia
 • możliwość przejścia min. 4 metrów
 • możliwość komunikacji (rozumienie poleceń, sygnalizowanie bólu, dyskomfortu, potrzeb)
 • brak lekoopornej padaczki, brak dysproporcji w długości kończyn dolnych większych niż 2 cm
 • i inne.

 

Warunek zgłoszenia do programu – wysłanie maila na adres info@constancecare.pl zawierającego;

 1. Imię, nazwisko dziecka i wiek dziecka (PESEL)
 2. Adres zamieszkania dziecka
 3. imię i nazwisko opiekuna wraz z adresem zamieszkania
 4. telefon kontaktowy do opiekuna

 

Więcej informacji otrzymacie Państwo pod numerem telefonu: 22 111 00 57

 

Udział w projekcie jest bezpłatny. O włączeniu do programu decyduje spełnienie wszystkich kryteriów oraz kolejność zgłoszeń.

 

Pobierz PDF

Pobierz regulamin

 

cc-program

Powrót