Raporty bieżące

2021-12-10

Zarząd Spółki Constance Care S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 5 stycznia 2022 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się o godzinie 11:30 w Kancelarii Notarialnej Beaty Możdżyńskiej w Konstancinie-Jeziornej, ul. Warszawska 26 lokal.2.

Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał, jak również proponowane zmiany statutu Spółki zostały zamieszczone w postaci załączników do niniejszego raportu bieżącego.

Pełna dokumentacja dotycząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępna jest na stronie internetowej Spółki.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1,2 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

 

Pobierz raport:   Tytuł: Zwołanie NWZ Constance Care S.A. na dzień 5.01.2022

Nasi partnerzy

fundusze unijne, contance care