Raporty okresowe

2022-11-15

Zarząd Constance Care S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść raportu okresowego Spółki obejmującego 3 kwartał 2022 roku.

 

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1  pkt.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Pobierz raport:   Raport okresowy III kwartał 2022

Pliki do pobrania:

Nasi partnerzy

fundusze unijne, contance care