CC Neurosystem Basic

Constance Care Neurosystem Basic

 • To kompleksowa terapia łącząca specjalistyczne, manualne umiejętności oraz doświadczenie naszych fizjoterapeutów  i terapie wykorzystujące urządzenia robotyczne.
 • Zakres, jakość i długość terapii określane są wstępnie podczas badania kwalifikacyjnego.
 • Założeniem wstępnym dla Neurosystem Basic jest realizacja terapii w trakcie dwóch etapów:
 1. Przygotowawczy,
 2. Główny.
 • Z każdym pacjentem pracujemy i postępujemy indywidualnie dopasowując terapię do uzyskiwanych postępów i bieżącego samopoczucia.

Szczegóły:

1) Etap przygotowania

 • Długość i zakres terapii tego etapu określana jest podczas badania kwalifikacyjnego i uzależniona jest od bieżącego stanu zdrowia pacjenta.
 • Średnia przyjmowana długość tego etapu to  od 2 do 6 tygodni.

UWAGA:  Istnieje możliwość, że etap przygotowania nie jest potrzebny i realizowany będzie tylko etap główny. 

 • Etap ma na celu:

- dokładne rozpoznanie problemu zdrowotnego w trakcie indywidualnych terapii manualnych,
-
konsultacje z lekarzami różnych specjalizacji (m.in. neurolog, kardiolog, logopeda, neurologopeda, urolog, pulmunolog, neuropsycholog),
- ogólne wzmocnienie fizyczne pacjenta.

 • Wszystkie terapie w Constance Care realizowane są w trybie indywidualnym tj. jeden pacjent – jeden fizjoterapeuta (1:1). 
 • Czas terapii dopasowany jest do potrzeb i możliwości pacjenta. W tygodniu (pon.-pt.) zazwyczaj jest to 5-6 sesji treningowych dziennie, w sobotę od 3 do 4 sesji.
 • Podczas terapii indywidualnych realizowane są treningi usprawniające i wzmacniające.
 • W miarę możliwości dołączamy ćwiczenia w aktywnym podwieszeniu lub/i na bieżni.
 • Realizujemy treningi mające na celu:

- ograniczenie spastyki,
- naukę panowania nad spięciem/napinaniem się mięśni,
- samodzielne siedzenie,
- transfer (wózek inwalidzki <--> łóżko),
- samodzielne ubieranie się,
- samoobsługę.

 • Według wskazań medycznych stosujemy również zabiegi z zakresu fizykoterapii.
 • Celem etapu jest przygotowanie do wdrożenia zaawansowanych terapii robotycznych.
 • Szczegółowy zakres terapii ustalany jest na podstawie badania kwalifikacyjnego, konsultacji fizjoterapeutycznej oraz/lub konsultacji lekarskiej.
 • Plan terapii jest zawsze indywidualnie dopasowany do potrzeb i możliwości każdego pacjenta i jest adaptowany do postępów uzyskiwanych podczas terapii.
 • Wszelkie zmiany omawiane i uzgadniane są z pacjentem lub/i rodziną pacjenta lub/i opiekunem prawnym lub/i towarzystwem ubezpieczeniowym (jeżeli jest to strona finansująca pobyt i terapię pacjenta).
 • Podczas etapu zwykle wykonywane jest badanie sEMG sprawdzające poziom napięcia mięśniowego u pacjenta. Badanie wykonywane jest bezinwazyjnym urządzeniem Noraxon Ultium.

 

2)  Terapia  główna  

 • W przypadku pozytywnej oceny, przez fizjoterapeutę, możliwości uczestniczenia pacjenta w terapiach z wykorzystaniem zaawansowanych urządzeń robotycznych, w cykl pracy z pacjentem w Neurosystemie Basic włączamy stacjonarny robot G-EO System Evolution.
 • Standardowo realizujemy 5 sesji terapii G-EO w ciągu tygodnia (poniedziałek – sobota).
 • Czas trwania 1 sesji to w sumie do 60 min. włącznie z przygotowaniem pacjenta (ubraniem kamizelki, wprowadzeniem i podpięciem, podwieszeniem pacjenta do urządzenia, zdjęciem kamizelki na zakończenie sesji).
 • Terapia z wykorzystaniem G-EO zastępuje 1 sesję terapeutyczną. Zwykle, oprócz terapii G-EO realizujemy w ciągu dnia kolejne 3 – 4 sesje terapii indywidualnych.
 • W dniu bez sesji G-EO realizowany jest pełen program terapii indywidualnych.
 • Fizykoterapia realizowana jest wg wskazań i zaleceń lekarskich.
 • W trakcie etapu głównego prowadzone są systematycznie badania sEMG, (wg indywidualnego programu (zazwyczaj 1 badanie na 4 tygodnie lub badanie początkowe i na zakończenie terapii). Pacjent otrzymuje raport z wyników badań zawierający wykresy i opinie sporządzone przez fizjoterapeutów realizujących badania.

W CONSTANCE CARE WYKORZYSTUJEMY WSZYSTKIE DOSTĘPNE (U NAS) METODY USPRAWNIANIA PACJENTA.


Kompleksowa terapia - Constance Care Neurosystem Basic - filmy

Nasi partnerzy

fundusze unijne, contance care