CC Neurosystem Plus

Constance Care Neurosystem Plus 

 • To unikalny system kompleksowej rehabilitacji opracowany przez Zespół Constance Care, indywidualnie dopasowany do potrzeb i możliwości każdego pacjenta. Stanowi połączenie terapii manualnych, wiedzy i doświadczenia  fizjoterapeutów i lekarzy oraz najnowszej technologii robotycznej, w tym jedynego na świecie aktywnego egzoszkieletu HAL (Hybrid Assistive Limb).

 • Kwalifikacja do CC Neurosystem Plus odbywa się w trakcie badania kwalifikacyjnego, które przeprowadzamy w naszej klinice. Polega ono na:

- zapoznaniu się zespołu Constance Care  z dokumentacją medyczną dostarczoną przez pacjenta,
- wywiadzie fizjoterapeutycznym,
- badaniu manualnym (wykonywanym przez fizjoterapeutę) w celu sprawdzenia bieżącego stanu funkcjonalnego pacjenta,
- przeprowadzeniu badania sEMG sprawdzającego poziom napięcia mięśniowego u pacjenta. Badanie wykonywane jest urządzeniem bezinwazyjnym Noraxon Ultium lub systemem HAL.

 • W przypadku pozytywnego przebiegu badania i wstępnej kwalifikacji do terapii HAL odbywa się sesja próbna HAL.
 • Zakres, jakość i długość planowanej terapii określane są wstępnie podczas badania kwalifikacyjnego.
 • Standardowo CC Neurosystem Plus to terapia realizowana w trzech etapach:
 1. Przygotowawczy, 
 2. Główny,
 3. Utrwalanie postępów.
 • Z każdym pacjentem pracujemy i postępujemy indywidualnie dopasowując terapię do uzyskiwanych postępów i bieżącego samopoczucia.


Szczegóły etapów:

1. Etap przygotowania:

 • Przygotowanie pacjenta służy temu, aby był on zarówno psychicznie, jak i fizycznie, od samego początku, w pełni zaangażowany w terapię HAL (etap główny).
 • Czas przygotowania jest sprawą indywidualną. Każdy pacjent jest inny i musi mieć dopasowany do siebie program.
 • Czas trwania terapii zwykle wynosi od 4 do kilkunastu tygodni.
 • Terapie indywidualne: w tygodniu (pon. – pt.) pacjent ma zazwyczaj 5 lub 6 sesji treningowych dziennie,  w sobotę  3  lub 4.
 • Podczas etapu  wykonywane jest badanie sEMG sprawdzające poziom napięcia mięśniowego u pacjenta. Badanie wykonywane jest bezinwazyjnym urządzeniem Noraxon Ultium.
 • Badanie sEMG jest wskaźnikiem postępów jak również wskazuje zdolność pacjenta do współpracy z egzoszkieletem HAL.
 • Ważnym elementem etapu są ćwiczenia z wykorzystaniem  robotów pasywnych w tym – G-EO System Evolution (trening G-EO ma pomóc w usprawnianiu pacjenta, przywrócić ruchomość stawów i mięśni, przypomnieć pacjentowi prawidłowy wzorzec chodu).
 • Celem tego etapu jest:

   - dokładne rozpoznanie problemów zdrowotnych/towarzyszących, podczas konsultacji z lekarzami różnych specjalizacji       (m.in. neurolog, kardiolog, neurologopeda, pulmunolog, urolog),
  - poprawa samodzielności,
  - wzmocnienie fizyczne,
  - ograniczenie spastyki (wzmożone napięcie mięśniowe),
  - przywrócenie wzorca chodu,
  - przygotowanie do wdrożenia zaawansowanych terapii robotycznych.

  • Plan terapii jest zawsze indywidualnie dopasowany do potrzeb i możliwości każdego pacjenta i jest adaptowany do postępów uzyskiwanych podczas terapii.
  • Wszelkie zmiany omawiane i uzgadniane są z pacjentem lub/i rodziną pacjenta lub/i opiekunem prawnym lub/i towarzystwem ubezpieczeniowym (jeżeli jest to strona finansująca pobyt i terapię pacjenta).
  • Wszystkie terapie w CC realizowane są w trybie indywidualnym 1:1 (pacjent : fizjoterapeuta).
  • W plan terapii możemy również włączyć ćwiczenia z wykorzystaniem HandTutor oraz Pelvictrainer  jak również ćwiczenia w aktywnym podwieszeniu lub/i na bieżni.

   
  Kompleksowa terapia w Constance Care Neurosystem Plus - filmy

  ,  2)  Etap główny  

  • W przypadku pozytywnej oceny pacjenta przez fizjoterapeutę  oraz odpowiednich wyników uzyskiwanych podczas badania sEMG, w cykl pracy z pacjentem w Neurosystemie Plus zostaje włączony aktywny egzoszkielet HAL – rozpoczynamy etap główny.
  • Standardowo realizujemy od 3 do 5 sesji terapii HAL w ciągu tygodnia (poniedziałek – sobota).
  • Czas trwania 1 sesji to w sumie do 90 min. włącznie z przygotowaniem pacjenta (przyklejenie elektrod, ubranie kamizelki, ubranie egzoszkieletu, wprowadzenie, podpięcie, podwieszenie pacjenta a na zakończenie zdjęcie wszystkich elementów).
  • Terapia z wykorzystaniem HAL zastępuje 1 sesję terapeutyczną. Zwykle, oprócz terapii HAL , realizujemy w ciągu dnia kolejne 3 – 4 sesje terapii indywidualnych.
  • W dniu bez sesji HAL realizowany jest pełen program terapii indywidualnych.
  • Fizykoterapia:  wg wskazań i zaleceń lekarskich.
  • W trakcie procesu rehabilitacji prowadzimy konsultacje lekarskie zgodnie z ustalonym trybem. Przeważnie jest to jedna konsultacja z lekarzem neurologiem / lekarzem rehabilitacji neurologicznej, co 4 tygodnie.
  • W przypadku zaleceń specjalisty dietetyka realizowany jest odpowiedni program żywieniowy.
  • Podczas tego etapu zazwyczaj wykonujemy badanie sEMG sprawdzające poziom napięcia mięśniowego u pacjenta. Badanie wykonywane jest bezinwazyjnym urządzeniem Noraxon Ultium - pacjent otrzymuje sprawozdanie z wyników badań zawierające wykresy i opinie sporządzone przez fizjoterapeutów realizujących badania.

   

  3) Okres wzmacniania Pacjenta

  • Podstawowym założeniem tej fazy jest utrwalenie osiągniętych postępów w etapie pierwszym i drugim.
  • Jest to okres z ograniczoną do niezbędnego minimum ilością sesji robotycznych, zazwyczaj jest to 1 sesja HAL w tygodniu.
  • Etap ten trwa od ok. 12 do 16 tygodni.
  • Celem etapu jest praca nad dalszym rozwojem fizycznym pacjenta, utrwalanie i wzmacnianie funkcji chodu i samodzielności funkcjonowania.
  • Ilość i zakres treningów w ciągu dnia oraz czas trwania tego etapu ustalana jest indywidualnie. Opracowanie harmonogramu następuje jeszcze w trakcie etapu głównego.
  • Wszystkie szczegóły terapii omawia z pacjentem lub/i jego opiekunem lub/i z towarzystwem ubezpieczeniowym, prowadzący fizjoterapeuta oraz zarząd Constance Care.

  W CONSTANCE CARE WYKORZYSTUJEMY WSZYSTKIE DOSTĘPNE (U NAS) METODY USPRAWNIANIA PACJENTA.

   

   Kompleksowa terapia – Constance Care Neurosystem Plus - filmy

   

  Nasi partnerzy

  fundusze unijne, contance care