Medycyna Translacyjna

Od laboratorium do praktyki klinicznej

Medycyna translacyjna to podejście, które koncentruje się na przekładaniu wyników badań naukowych z laboratorium na praktykę kliniczną, aby poprawić opiekę zdrowotną i leczenie pacjentów. Termin ten odnosi się do procesu "translacji" czyli przenoszenia wiedzy naukowej z podstawowych badań na konkretne zastosowania kliniczne.

Główne cele medycyny translacyjnej obejmują:

  • Skrócenie dystansu między odkryciami naukowymi a ich zastosowaniem klinicznym Medycyna translacyjna ma na celu przyspieszenie procesu wprowadzania odkryć laboratoryjnych i badań podstawowych do praktyki klinicznej, aby pacjenci mogli szybciej skorzystać z nowoczesnych terapii i leków.
  • Zintegrowanie wiedzy z różnych dziedzin Medycyna translacyjna angażuje specjalistów z różnych dziedzin, takich jak biologia molekularna, genetyka, bioinformatyka, inżynieria biomedyczna i medycyna kliniczna. Współpraca między naukowcami i lekarzami pozwala na pełniejsze zrozumienie chorób i opracowywanie bardziej skutecznych strategii leczenia.
  • Personalizowana medycyna Dąży do opracowywania indywidualnych strategii leczenia, dopasowanych do konkretnych pacjentów na podstawie ich unikalnych cech genetycznych, molekularnych i klinicznych.
  • Ułatwianie współpracy między nauką a praktyką kliniczną Medycyna translacyjna stawia na zacieśnianie współpracy między badaczami prowadzącymi badania podstawowe a lekarzami pracującymi z pacjentami, aby identyfikować potencjalne aplikacje kliniczne odkryć naukowych.


Korzyści dla pacjentów

Dążenie do medycyny translacyjnej wynika z potrzeby efektywnego przekładania postępów naukowych na korzyści dla pacjentów. Integracja wiedzy naukowej z praktyką kliniczną ma potencjał do zrewolucjonizowania opieki zdrowotnej i prowadzenia do lepszych wyników leczenia pacjentów.

Nasi partnerzy

fundusze unijne, contance care