Struktura akcjonariatu

Akcjonariat Akcje
J. Jacek Walukiewicz 582 500
Agata Walukiewicz 145 000
Pozostali Akcjonariusze Serii A 22 500
Pozostali Akcjonariusze Serii B 25 923
Pozostali Akcjonariusze Serii C 4 172

akcjonariat

Nasi partnerzy

fundusze unijne, contance care