Struktura akcjonariatu

Akcjonariat Akcje
J. Jacek Walukiewicz 582 500
Pozostali Akcjonariusze Serii A1 167 500
Pozostali Akcjonariusze Serii B 25 923
Pozostali Akcjonariusze Serii C 4 372

 

Nasi partnerzy

fundusze unijne, contance care