Terapia HAL dopuszczona przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków  | Constance Care
19 grudnia 2017r

Terapia HAL dopuszczona przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków
 

xxx

19 grudnia 2017 Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków wydała oficjalne pozwolenie na stosowanie egzoszkieletu HAL do celów leczniczych.

Pobierz PDF

 

Powrót