Robotyka

Co to jest Exoatlet II?
Jest przeznaczony do stosowania, jako urządzenie do treningu chodu i rehabilitacji, w celu poprawy funkcji chodzenia i niezależności u pacjentów, z urazem neurologicznym lub mięśniowym, chorobą lub osłabieniem.

Dla pacjentów z:
- udarem mózgu,
- porażeniem mózgowym,
- urazem rdzenia kręgowego,
- stwardnieniem rozsianym,
- urazowym uszkodzeniem mózgu,
- po artroplastyce.

Jak to działa?
Chodzenie w egzoszkielecie wspomaga rozwój nowych ścieżek neurologicznych w mózgu i rdzeniu kręgowym. Za każdym razem, gdy stopy pacjenta uderzają o ziemię, wytwarzają one sygnały, które docierają do mózgu. Wykonując to w sposób cykliczny, zbliżony do naturalnego chodu, egzoszkielet dostarcza silnych bodźców do przywrócenia wrażliwości i samodzielnego chodzenia. Następujący po tym wzrost jakości życia przywraca chęć do życia, chęć poprawy i poczucie przynależności do społeczeństwa. Korzyści płynące z zastosowania ExoRehabilitacji to nie tylko jej funkcja restytucyjna, ale także integracja społeczna i emocjonalna osób z zaburzeniami ruchowymi.
Nasi partnerzy

fundusze unijne, contance care