Zespół

Dr hab. n. med. Beata Tarnacka
(WUM)
neurolog, lekarz rehabilitacji medycznej

Lekarz neurolog z ukończoną drugą  specjalizacją z rehabilitacji medycznej. Kierownik Kliniki Rehabilitacji WUM w Warszawie.

Absolwentka Wydz. Lekarskiego ŚAM w Katowicach.

Szpital w Tuttlingen oraz Klinika Neurologii w Rostocku w Niemczech.

Członek Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Polskiego Towarzystwa Badań nad Miażdżycą, Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej oraz Polskiego Towarzystwa Rehabilitacyjnego.

Specjalizuje się w neurologii i rehabilitacji neurologicznej osób dorosłych.
W CONSTANCE CARE KONSULTUJE WYŁĄCZNIE PACJENTÓW Z URAZEM RDZENIA KRĘGOWEGO, URAZEM CZASZKOWO-MÓZGOWYM, SM, SLA I PO PRZEBYTYCH UDARACH.

Nasi partnerzy

fundusze unijne, contance care