Zespół

mgr Aleksandra Cichocka-Fryc
pedagog, logopeda

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Kard. S. Wyszyńskiego i Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

  • diagnoza i terapia (neuro)logopedyczna (afazja, dyzartria, niedokształcenie mowy, ORM, SLI)
  • planowanie i prowadzenie terapii pacjentów z uszkodzeniami OUN
  • diagnoza i terapia logopedyczna pacjentów dorosłych i dzieci (również niemowląt i noworodków)
  • diagnoza i terapia zaburzeń związanych z przyjmowaniem pokarmów (dysfagia) u niemowląt, dzieci i osób dorosłych
  • diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD)
  • diagnoza i terapia dzieci i osób dorosłych z wadą słuchu

Nasi partnerzy

fundusze unijne, contance care