Zespół

mgr Magdalena Wieczorek - Dziak
fizjoterapeuta

Absolwentka Oddz. Fizjoterapii II Wydz. Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

  • PNF podstawowy i PNF rozwijający
  • kompleksowa diagnostyka i terapia wad postawy oraz skolioz wg koncepcji FITS
  • FMS- Functional Movement Screen- ocena funkcjonalna
  • Medyczny Trening Terapeutyczny (MTT1, MTT2, MTT3)
  • CRAFTA®- Craniomandibular and Craniofacial Dysfunctions and Pain, basic course
  • FDM- terapia manualna wg Typaldosa D.O. Fascial Distortion Model
  • Thirst 4 Function- Zasady funkcjonalnej oceny i terapii ruchu
  • Metoda Maitland
  • Kinesiology Taping
  • G-EO System

Pracuje z pacjentami z dysfunkcjami ortopedycznymi i neurologicznymi oraz z dziećmi powyżej 5 r. ż.

Prowadzi zajęcia indywidualne oraz grupowe dla dzieci i młodzieży z wadami postawy.

Nasi partnerzy

fundusze unijne, contance care