Zespół

Prof. dr hab. n. med. Rafał Baranowski
(IK Anin)
kardiolog, internista

Absolwent I Wydz. Lekarskiego WUM.

Staże zagraniczne: Sant Pau Hospital oraz Institute of Cybernetics Barcelona.

Pracuje w Instytucie Kardiologii w Aninie (Klinika zaburzeń rytmu serca, kierownik Pracowni Elektrokardiologii). Członek Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Kwalifikacje do operacji kardiochirurgicznych, opieka przed i pooperacyjna, kontynuacja leczenia kardiologicznego w trybie ambulatoryjnym.

Autor ponad 200 prac, w tym 90 oryginalnych. Autor podręczników EKG.

Główne kierunki zainteresowań klinicznych i naukowych: elektrokardiologia, zaburzenia rytmu serca, urządzenia wszczepialne – stymulatory, ICD, CRT.

Konsultacje kardiologiczne ze szczególnym uwzględnieniem terapii pacjentów z zaburzeniem rytmu serca oraz nadciśnieniem tętniczym, chorobą wieńcową (w tym po zawale serca), wadami zastawkowymi, niewydolnością serca, kwalifikacje do operacji kardiochirurgicznych, opieka przed i pooperacyjna, kontynuacja leczenia kardiologicznego w trybie ambulatoryjnym.

Nasi partnerzy

fundusze unijne, contance care