Zespół

Prof. dr hab. n. med. Rafał Baranowski
(IK Anin)
kardiolog, internista
Absolwent I Wydz. Lekarskiego WUM.
Staże zagraniczne: Sant Pau Hospital oraz Institute of Cybernetics Barcelona.
Pracuje w Instytucie Kardiologii w Aninie (Klinika zaburzeń rytmu serca, kierownik Pracowni Elektrokardiologii). Członek Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
Kwalifikacje do operacji kardiochirurgicznych, opieka przed i pooperacyjna, kontynuacja leczenia kardiologicznego w trybie ambulatoryjnym.
Autor ponad 200 prac, w tym 90 oryginalnych. Autor podręczników EKG.
Główne kierunki zainteresowań klinicznych i naukowych: elektrokardiologia, zaburzenia rytmu serca, urządzenia wszczepialne – stymulatory, ICD, CRT.
Konsultacje kardiologiczne ze szczególnym uwzględnieniem terapii pacjentów z zaburzeniem rytmu serca oraz nadciśnieniem tętniczym, chorobą wieńcową (w tym po zawale serca), wadami zastawkowymi, niewydolnością serca, kwalifikacje do operacji kardiochirurgicznych, opieka przed i pooperacyjna, kontynuacja leczenia kardiologicznego w trybie ambulatoryjnym.

Nasi partnerzy

fundusze unijne, contance care