Diagnostyka

sEMG - badanie transmisji nerwowo- mięśniowej

Elektromiografia powierzchowna, coraz powszechniej stosowana jest podczas rehabilitacji oraz w medycynie sportu. Jest nowsza, bardziej nowoczesna, ma mniej inwazyjny charakter niż tradycyjna elektromiografia igłowa. Elektromiografię powierzchniową wykonuje się przy pomocy elektrod, które umieszcza się na skórze, a wyniki odczytuje się na ekranie komputera.

Nasi partnerzy

fundusze unijne, contance care