Kalendarium inwestora

2023-04-13 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2023

Zarząd Constance Care S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) informuje, iż raporty okresowe w roku obrotowym 2023 będą przekazywane w następujących terminach:

1. Raport za IV kwartał 2022 r. – 14 lutego 2023 r.
2. Raport za I kwartał 2023 r. – 15 maja 2023 r.
3. Raport za II kwartał 2023 r.– 14 sierpnia 2023 r.
4. Raport za III kwartał 2023 r. – 14 listopada 2023 r.
5. Raport roczny za rok obrotowy 2022 zostanie przekazany w dniu 31 maja 2023.

 
Podstawa prawna: §6 ust. 14.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

2022-02-02 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2022 roku wraz z wyjaśnieniem.

EBI Raport bieżący 2/2022 z dnia 02.02.2022

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2022 roku wraz z wyjaśnieniem
Zarząd Constance Care S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, iż raporty okresowe
w roku obrotowym 2022 będą przekazywane w następujących terminach:
1) raport za IV kwartał 2021 r. – 14 luty 2022 roku
2) raport za I kwartał 2022 r. – 13 maj 2022 roku
3) raport za II kwartał 2022 r. – 12 sierpień 2022 roku
4) raport za III kwartał 2022 r. – 14 listopad 2022 roku
5) raport roczny za rok obrotowy 2021 zostanie przekazany w dniu 31 maja 2022 roku.

Jednocześnie, Zarząd Spółki wyjaśnia, że jednodniowe opóźnienie w przekazaniu tej informacji związane było z problemami technicznymi.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

2021-12-02 Harmonogram publikacji raportów okresowych za 2021

Zarząd  Constance Care S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje, że raport okresowy Spółki za 4 kwartał 2021 zostanie opublikowany 15 lutego 2022, natomiast raport roczny za 2021 r. Spółka opublikuje w dniu 31.05. 2022.

Podstawa prawna: par. 6 ust 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Nasi partnerzy

fundusze unijne, contance care