Akcjonariat

AkcjonariatSeriaRodzaj akcji
Liczba akcji (szt.)Łączna wartość nominalna (zł)Udział w kapitale zakładowym (%)Liczba głosów na Walnym ZgromadzeniuUdział w ogólnej liczbie głosów (%)
J. Jacek WalukiewiczAakcje imienne
582 500116 500,0074,65%1 165 00074,65%
Pozostali Akcjonariusze Serii A1akcje zwykłe
167 50033 500,0021,47%167 50021,47%
Pozostali Akcjonariusze Serii Bakcje zwykłe
25 9235 184,603,32%25 9233,32%
Pozostali Akcjonariusze Serii Cakcje zwykłe
4 372834,400,56%4 3720,56%
RAZEM780 295156 059,00 100,00% 1 362 795100%

 

 

Nasi partnerzy

fundusze unijne, contance care