• PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation) - torowanie nerwowo-mięśniowe to kompleksowa terapia, której autorami są neurofizjolog dr Herman Kabata oraz fizjoterapeutka Maggie Knott. Zasada działania opiera się na indywidualnej potrzebie pacjenta. Celem jest praca nad funkcją, która usprawni działania nerwowo-mięśniowe chorego.
    Metoda PNF zakłada postrzeganie człowieka w sposób holistyczny, wykorzystując do leczenia zdrowe i sprawne obszary ciała. Do pracy angażowana jest maksymalna liczba włókien mięśniowych, ponieważ stosowane w PNF ruchy są zgodne z naturalną pracą mięśni i stawów.

  • Metoda PNF polecana jest zwłaszcza osobom ze spastycznością, czyli nadmiernym napięciem mięśniowym, którego zaniedbanie może prowadzić do ograniczenia ruchów w stawach. PNF to przyjazna i bezpieczna dla pacjenta terapia, która zapewnia wysoką skuteczność w wyniku dokładnej analizy problemu oraz odpowiednio kierunkowych działań w procesie leczenia. PNF przywraca stabilność kręgosłupa poprzez poprawę kontroli nerwowo-mięśniowej.

Napisz do nas

Nasi partnerzy

fundusze unijne, contance care