Terapia indywidualna

Terapia indywidualna, jak sama nazwa wskazuje, jest to indywidualna praca terapeuty z pacjentem, której celem jest leczenie dysfunkcji narządu ruchu i przywrócenie jak największej sprawności i niezależności w życiu codziennym. Na podstawie testów diagnostycznych fizjoterapeuta określa przyczynę istniejących problemów a następnie dobiera odpowiednie techniki terapeutyczne, zależnie od stopnia nasilenia dolegliwości oraz możliwości i potrzeb pacjenta.

Podczas terapii indywidualnej pracujemy z wykorzystaniem następujących metod:

  • Terapia manualna
  • PNF
  • Bobath
  • Terapia punktów spustowych (Trigger point)
  • McKenzie
  • FDM
  • Suche igłowanie (Dry needling)
Podczas terapii indywidualnej fizjoterapeuta może zaproponować jedną z form fizjoterapii, w której na organizm oddziałuje się rozmaitymi bodźcami fizycznymi, jak np. prąd, światło, ciepło, zimno, pole magnetyczne, ultradźwięki czy laser - fizykoterapię.


Napisz do nas

Nasi partnerzy

fundusze unijne, contance care