Rada Nadzorcza

Adam Nowiński
Członek Rady Nadzorzej
WYKSZTAŁCENIE:
  • dr n.med. - pulmonolog;
  • absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego;
DOŚWIADCZENIE:
  • specjalista pulmonolog, specjalista chorób wewnętrznych, doświadczony w intensywnej terapii;
  • doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w Polsce, jak i w najlepszych ośrodkach medycznych w Wielkiej Brytanii, Holandii, Włoszech i Hiszpanii;
  • obecnie pracownik naukowy Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie;
  • zaangażowany badacz naukowy;
  • czynny uczestnik światowych konferencji naukowych;
  • autor kilkudziesięciu publikacji o tematyce pulmonologicznej;
  • specjalizuje się w leczeniu i rehabilitacji przewlekłych chorób układu oddechowego.

Nasi partnerzy

fundusze unijne, contance care