Raporty bieżące

2022-01-11

Zarząd Constance Care S.A. z siedzibą w Warszawie, dalej „ Emitent” , informuje, że akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu  5.01.2022 roku byli:

- Jarosław Jacek Walukiewicz, któremu przysługiwało  1.165.000 głosów wynikających z ilości posiadanych akcji, co stanowi 88,94 % głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz 85,49 % głosów w ogólnej liczbie głosów,

- Agata Walukiewicz, której przysługiwało  144.820 głosów wynikających z ilości posiadanych akcji, co stanowi 11,06 % głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz 10,63 % głosów w ogólnej liczbie głosów.

 Podstawa prawna:  art. 70 pkt. 3 ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

 

 

 

Pobierz raport:   Tytuł: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów podczas NWZ  Constance Care S.A. w dniu 05.01.2022.

Nasi partnerzy

fundusze unijne, contance care