Raporty bieżące

2022-02-02
Zarząd Constance Care S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, iż raporty okresowe
w roku obrotowym 2022 będą przekazywane w następujących terminach:
1) raport za IV kwartał 2021 r. – 14 luty 2022 roku
2) raport za I kwartał 2022 r. – 13 maj 2022 roku
3) raport za II kwartał 2022 r. – 12 sierpień 2022 roku
4) raport za III kwartał 2022 r. – 14 listopad 2022 roku
5) raport roczny za rok obrotowy 2021 zostanie przekazany w dniu 31 maja 2022 roku.
Jednocześnie, Zarząd Spółki wyjaśnia, że jednodniowe opóźnienie w przekazaniu tej informacji związane było z problemami technicznymi.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Pobierz raport:   Tytuł: Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2022 roku wraz z wyjaśnieniem.

Nasi partnerzy

fundusze unijne, contance care