Raporty bieżące

2022-02-03

Zarząd Constance Care S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu EBI nr 7/2021 z dnia 13 grudnia 2021. Powodem korekty jest brak załączenia oświadczenia do w/w raportu.

 Treść raportu przed korektą:

 Zarząd Constance Care S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości oświadczenie w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 r. ‘’Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, zmienionych Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu ‘”Dobre Praktyki Spółek Notowanych na New Connect”

Podstawa prawna: § 4 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ‘’Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 Załączniki:

 Treść raportu po korekcie:

 Zarząd Constance Care S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości oświadczenie w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 r. ‘’Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, zmienionych Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu ‘”Dobre Praktyki Spółek Notowanych na New Connect”

 Podstawa prawna: § 4 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ‘’Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 Załączniki: Oświadczenie Spółki Constance Care S.A.

 

Pobierz raport:   Tytuł: Korekta raportu bieżącego nr 7/2021 z dnia 13.12.2021

Nasi partnerzy

fundusze unijne, contance care