Raporty bieżące

2021-11-03
ESPI Raport bieżący 1/2021 z dnia 3.11.2021

Zarząd Constance Care S.A., dalej jako "Spółka", "Emitent" informuje, iż Komisja Nadzoru
Finansowego przydzieliła Spółce dostęp do systemu ESPI. W związku z powyższym od dnia 3
listopada 2021 roku Spółka rozpoczyna przekazywanie wymaganych informacji za
pośrednictwem systemu ESPI.

Podstawa Prawna: § 11 ust. 1 Regulaminu Korzystania z Elektronicznego Systemu
Przekazywania Informacji.

Pobierz raport:   Dostęp do ESPI

Pliki do pobrania:

Nasi partnerzy

fundusze unijne, contance care