Raporty bieżące

2022-07-04

Zarząd Spółki Constance Care S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 29 czerwca 2022 roku podjęło uchwałę w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej, Pani Agnieszki Stiasnej. Nowy członek Rady Nadzorczej został powołany na wspólną kadencję, która kończy się 28 maja 2024 roku. W załączniku do niniejszego raportu znajdują się informacje, dotyczące życiorysu zawodowego Pani Agnieszki Stiasnej, o których mowa w § 10 pkt 20 Załącznik Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. 

 Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Pobierz raport:   Tytuł: Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej

Nasi partnerzy

fundusze unijne, contance care