Raporty bieżące

2022-07-04

Zarząd Constance Care S.A. z siedzibą w Warszawie, dalej „ Emitent” , informuje, że akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 29.06.2022 roku byli:
- Jarosław Jacek Walukiewicz, któremu przysługiwało 1.165.000 głosów wynikających z ilości posiadanych akcji, co stanowi 88,94 % głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz 74,45% głosów w ogólnej liczbie głosów,
- Agata Walukiewicz, której przysługiwało 144.820 głosów wynikających z ilości posiadanych akcji, co stanowi 11,06 % głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz 18,51 % głosów w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna: art. 70 pkt. 3 ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

 

Pobierz raport:   Tytuł: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów podczas ZWZ Constance Care S.A. w dniu 29.06.2022 - uzupełnienie treści raportu nr 4/2022

Nasi partnerzy

fundusze unijne, contance care