Raporty bieżące

2021-10-27
EBI Raport bieżący 2/2021 z dnia 27.10.2021

Zarząd Constance Care S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 26.10.2021 Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 1088/2021 w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia
notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii
A1, B i C spółki Constance Care S.A.

Tekst uchwały w załączeniu.

Podstawa Prawna: §3 ust. 1 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Pobierz raport:   Tytuł: Raport bieżący 2/2021

Nasi partnerzy

fundusze unijne, contance care