Raporty bieżące

2023-02-01

Zarząd Constance Care S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) informuje, iż raporty okresowe w roku obrotowym 2023 będą przekazywane w następujących terminach:

  1. Raport za IV kwartał 2022 r. – 14 lutego 2023 r.
  2. Raport za I kwartał 2023 r. – 15 maja 2023 r.
  3. Raport za II kwartał 2023 r.– 14 sierpnia 2023 r.
  4. Raport za III kwartał 2023 r. – 14 listopada 2023 r.
  5. Raport roczny za rok obrotowy 2022 zostanie przekazany w dniu 31 maja 2023.

 Jednocześnie Zarząd wyjaśnia, że jednodniowe opóźnienie w przekazaniu tej informacji związane było z przeoczeniem terminu ogłoszenia.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

 

Pobierz raport:   Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2023 roku wraz z wyjaśnieniem.

Nasi partnerzy

fundusze unijne, contance care