Raporty bieżące

2021-11-08
Zarząd Constance Care S.A. („Spółka”, ”Emitent”) informuje, iż raport okresowy za III kwartał
2021 r. zostanie opublikowany 15 listopada 2021 r.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Pobierz raport:   Tytuł: Raport okresowy III kwartał 2021

Nasi partnerzy

fundusze unijne, contance care