Raporty bieżące

2023-04-27

Zarząd Constance Care S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej ,,Emitent”) informuje o podpisaniu w dniu 25 kwietnia 2023 r. nowej umowy o współpracy z firmą CYBERDYNE Inc., (dalej „Cyberdyne”), na kolejny, tym razem 3-letni okres, zgodnie z którą Strony będą współpracować w zakresie realizacji unikalnej formy terapii robotycznej, bazującej na produktach japońskiego partnera oraz dystrybucji produktów Cyberdyne, zarówno na terenie Polski, jak i w krajach Europy Wschodniej. Opracowana przez zespół Constance Care terapia z użyciem jedynego na świecie aktywnego egzoszkieletu HAL® (Hybrid Assistive Limb) firmy Cyberdyne, pozwala na zastosowanie innowacyjnej rehabilitacji dla pacjentów z urazem rdzenia kręgowego, dającej nadzieję na powrót do zdrowia. Zaproponowany przez Cyberdyne, dłuższy niż dotychczas stosowano, trzyletni okres współpracy świadczy o zaufaniu dla działalności i umiejętności medycznych zespołu Constance Care. Powyższe informacje zostały uznane za istotne przez Zarząd Emitenta z uwagi na fakt, iż mogą one mieć istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Pobierz raport:   Temat: Podpisanie nowej, 3-letniej umowy współpracy z japońską firmą CYBERDYNE INC.

Nasi partnerzy

fundusze unijne, contance care