Raporty bieżące

2023-08-18

Zarząd Constance Care S.A. (dalej ,,Spółka") przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 18.08.2023 roku.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7 załącznika nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Pobierz raport:   Tytuł: Uchwały podjęte na NWZ Constance Care S.A. w dniu 18.08.2023

Nasi partnerzy

fundusze unijne, contance care