Raporty bieżące

2023-09-28

Zarząd Constance Care S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 28 września 2023 roku wypowiedział umowę z dnia 27.05.2020 roku o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy przez Kancelarię ,,Adwokaci i Radcowie Prawni Żyglicka i Wspólnicy” spółka komandytowa z siedzibą w Katowicach („Umowa”). Umowa ulegnie rozwiązaniu z dniem 31.10.2023 roku. Po wyborze nowego podmiotu świadczącego usługi Autoryzowanego Doradcy dla Emitenta, Zarząd Spółki poinformuje o zawarciu umowy odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Pobierz raport:   Temat: Wypowiedzenie umowy świadczenia usług autoryzowanego doradcy przez Emitenta

Pliki do pobrania:
Statut

Nasi partnerzy

fundusze unijne, contance care