Raporty bieżące

2023-10-31

 Zarząd Constance Care S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęła rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej przez Pana prof. dr hab. n. med. Rafała Baranowskiego, ze skutkiem na dzień 31 października 2023 r.

 Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Pobierz raport:   Tytuł: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Nasi partnerzy

fundusze unijne, contance care