Raporty bieżące

2023-10-31

Zarząd Constance Care S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym zawarł ze spółką AUTORYZOWANI.PL P.S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („APSA”) umowę na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy.

Mocą zawartej umowy APSA świadczyć będzie na rzecz Spółki usługi Autoryzowanego Doradcy, których celem jest współdziałanie ze Spółką w zakresie wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu, Rozporządzeniu w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzeniu MAR) oraz monitorowanie prawidłowości wypełniania przez Spółkę tych obowiązków, a także bieżące doradzanie Spółce w zakresie dotyczącym funkcjonowania jej instrumentów finansowych na rynku NewConnect.

Umowa wchodzi w życie w dniu 1 listopada 2023 r.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

 

 

Pobierz raport:   Tytuł: Zawarcie umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy

Nasi partnerzy

fundusze unijne, contance care