Raporty okresowe

2021-11-15

Zarząd Constance Care S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść raportu okresowego Spółki obejmującego III kwartał 2021 roku.

 

Podstawa prawna:

§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Pobierz raport:   Raport okresowy EBI - III kwartał 2021 roku

Nasi partnerzy

fundusze unijne, contance care