Raporty okresowe

2023-05-15

Tytuł: Raport okresowy EBI 6/2023

 Zarząd Constance Care S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej ,,Spółka’’) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść raportu okresowego Spółki obejmującego 1 kwartał 2023 roku.

 Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.”

Pobierz raport:   Raport okresowy EBI - I kwartał 2023

Nasi partnerzy

fundusze unijne, contance care