Raporty okresowe

2023-05-31

Treść:

  • Zarząd Constance Care S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej ,,Spółka”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść raportu rocznego Spółki obejmującego 2022 rok.

Podstawa prawna:

  • 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Pobierz raport:   Raport roczny za 2022

Nasi partnerzy

fundusze unijne, contance care