Raporty okresowe

2023-11-14

Zarząd Constance Care S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść raportu okresowego Spółki obejmującego III kwartał 2023 roku. 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. 

Pobierz raport:   Raport okresowy - III kwartał 2023 roku

Nasi partnerzy

fundusze unijne, contance care