Raporty okresowe

2022-05-13

Zarząd Constance Care S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść raportu okresowego Spółki obejmującego 1 kwartał 2022 roku.

Podstawa prawna:

  • 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,, Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect''

 

Pobierz raport:   Raport okresowy EBI - I kwartał 2022

Nasi partnerzy

fundusze unijne, contance care