Raporty okresowe

2022-05-31

Zarząd Constance Care S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść raportu rocznego Spółki obejmującego 2021 rok.

Podstawa prawna:

S5 ust. 1 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Pobierz raport:   Raport roczny EBI - 2021

Nasi partnerzy

fundusze unijne, contance care