Raporty okresowe

2022-06-01

Zarząd Constance Care S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu EBI nr 8/2022 z dnia 31.05.2022. Powodem korekty jest brak załączenia Uchwały RN Constance Care z dnia 31.05.2022 i załącznika nr 1 do tej uchwały.

Podstawa prawna:

S5 ust. 1 pkt.2 Załącznika nr 3do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnecť".

Pobierz raport:   Korekta raportu rocznego EBI nr 8/2022 z dnia 31.05.2022

Nasi partnerzy

fundusze unijne, contance care